Башка маселе

Проблемаңызды таба албасаңыз — бул тууралуу ушул жерде жазыңыз.

Эгер сиз машинасында сервистин фирмалык чаптамалары бар айдоочу жол эрежелерин же тартипти бузуп жатканын байкап калсаңыз — эмне болгонун бизге жазып жөнөтүүңүздү өтүнөбүз. Бизге машинанын номери, окуянын убактысы, жери жана башка бардык маалыматтар жардам берет.