Шаар боюнча (Бишкек) башталган баа: 39 сом

Автого отурганда — 39 сом
Бекер күтүү — 3 мүн.
Акы төлөнгөн күтүү  — 2 сом/мүн. көп эмес
Жол кире шаар боюнча — 12 сом/км көп эмес
Жол кире шаардын сыртында 
13 сом/км көп эмес
Жолдо күтүү 
2 сом көп эмес
Желдеткич
30 сом көп эмес
Такси кызматтардын тарифтери айырмаланышы мүмкүн. Ыкчам сааттар коэффициентисиз эске алынбастан кызматтардын эң жоргорку акысы көрсөтүлөт. Кызматта же Яндекс.Такси ыкталмада эсептелип чыгарылган сапардын акысы такси кызматтардын тарифтерине карап, жана сапар убагында бет алуу пункттун өзгөрүлгөнү, жүргүнчүнүн талабы боюча токтотуулар жана башка учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн.

Сапардын баасы, Кызматты пайдалануу шарттарында көрсөтүлгөн учурларда «Ысык сааттар» коэффициентин эсепке алуу менен көбөйүшү мүмкүн.

Акылуу жокко чыгаруу төмөнкү учурларда колдонулат Яндекс.такси кызматы каражаттарды берген учурдан баштап буйрутмадан баш тартканда же келген таксиге чыкпаган учурларда. Акылуу жок кылуунун баасы жол кире менен бирдей болот, буйрутма тууралуу маалыматта көрсөтүлгөн убактысынан ( кайсыны кечирээк  болсо) баштап такси келген убактан тарта буйрутмадан баш тартканга чейин же акылуу чакырууну  суммасы (эгер болсо). Аэропортко буйрутманы акылуу жок кылууда шаардан тышкары катары эсептелген сапар болбосо шаар тарифи боюнча акы алынат, шаар боюнча тарифтин баалары ыкталат. Ошону менен бирге акылуу жок кылуунун баасы 10 мүнөткө созулган сапардын баасынан ашпайт ( эгер күтүлгөн болсо, тариф боюнча акысыз күтүү).

Такси кызматы тарабынан колдонуучу көрсөткөн чыгуу жеринен автоунаанага төлөнүүчү салуу орнотулушу мүмкүн. Андай төлөнүүчү салуунун баасы колдонуучу буйрутманы берүү убагынан менен таксинин салуу жерине эсептелинген келүүнүн убакыты ортосунда убак аралыктын жана буйрутма кабылган алган такси кызматтынын айдоочу менен көрсөтүлгөн салуу жеринин ортосунда жол аралыктын негизинде эсептелинет. Жана мындайда колдонуучу буйрутма анын ырастоо учурунан тартып 5 минуттан кийин токтотулганда, төлөнүүчү салуунун баасы кызмат дареги боюнча колдонуучу накталай эмес ыкмада толугу менен төлөшү керек.

Тариф 24.09.2019чейин жарактуу.

Эконом тариф боюнча которуулар

Аэропорт — Город
500 сом көп эмес
Ысык-Көл — Город
3500 сом көп эмес
Кийинки 
2 сом/мүн. көп эмес
Бекер күтүү
15 мүн. көп эмес
Акы төлөнгөн күтүү 
2 сом/мүн. көп эмес
Жолдо күтүү 
2 сом көп эмес
Желдеткич
30 сом көп эмес