Шаар боюнча (Бишкек) башталган баа: 39 сом

Автого отурганда — 39 сом
Бекер күтүү — 3 мүн.
Акы төлөнгөн күтүү  — 2 сом/мүн. көп эмес
Жол кире шаар боюнча — 12 сом/км көп эмес
Жол кире шаардын сыртында 
13 сом/км көп эмес
Жолдо күтүү 
2 сом көп эмес
Такси кызматтардын тарифтери айырмаланышы мүмкүн. Ыкчам сааттар коэффициентисиз эске алынбастан кызматтардын эң жоргорку акысы көрсөтүлөт. Кызматта же Яндекс.Такси ыкталмада эсептелип чыгарылган сапардын акысы такси кызматтардын тарифтерине карап, жана сапар убагында бет алуу пункттун өзгөрүлгөнү, жүргүнчүнүн талабы боюча токтотуулар жана башка учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн.

Сапардын баасы, Кызматты пайдалануу шарттарында көрсөтүлгөн учурларда «Ысык сааттар» коэффициентин эсепке алуу менен көбөйүшү мүмкүн.

Төлөнүүчү баш тартуу Яндекс.Такси кызматынын иштөө каражаттары аркылуу берген учурдан баштап буйрутмадан баш тартуу же айдалып келген таксиге чыкпоо учурда колдонулат. Төлөнүүчү баш тартуунун баасы салуу жерге таксинин чыныгы келген убактан же буйрутма тууралуу маалыматта көрсөтүлгөн салуу убактысынан (кайсыны кечирээк орун алса) баштап буйрутмадан баш тартканга чейин сапардын акысы чыгаргандай чыгарылат. Аэропортко буйрутмадан төлөнүүчү баш тартууда, тариф боюнча шаардан тышкары катары эсептелген салуу баасы болбосо, шаар боюнча тарифтин баалары ыкталат. Ошону менен бирге баш тартуунун баасы кандай болсо да, 10 мүнөткө созулган сапардан жогоруу болууга тийиш эмес (анын ичинде колдолнула турган болсо, тариф боюнча акысыз күтүүдөгү убакык да).

Такси кызматы тарабынан колдонуучу көрсөткөн чыгуу жеринен автоунаанага төлөнүүчү салуу орнотулушу мүмкүн. Андай төлөнүүчү салуунун баасы колдонуучу буйрутманы берүү убагынан менен таксинин салуу жерине эсептелинген келүүнүн убакыты ортосунда убак аралыктын жана буйрутма кабылган алган такси кызматтынын айдоочу менен көрсөтүлгөн салуу жеринин ортосунда жол аралыктын негизинде эсептелинет. Жана мындайда колдонуучу буйрутма анын ырастоо учурунан тартып 5 минуттан кийин токтотулганда, төлөнүүчү салуунун баасы кызмат дареги боюнча колдонуучу накталай эмес ыкмада толугу менен төлөшү керек.

Тариф 25.06.2019чейин жарактуу.

Эконом тариф боюнча которуулар

Аэропорт — Город
500 сом көп эмес
Кийинки 
2 сом/мүн. көп эмес
Бекер күтүү
15 мүн. көп эмес
Акы төлөнгөн күтүү 
2 сом/мүн. көп эмес
Жолдо күтүү 
2 сом көп эмес