Шаар боюнча (Бишкек) башталган баа: 369 сом

Эң аз баа (5 км кошулганда) — 369 сом
Эң аз баа  — 369 сом көп эмес
Бекер күтүү — 10 мүн.
Акы төлөнгөн күтүү  — 6 сом/мүн. көп эмес
Кийинки шаар боюнча — 8 сом/км көп эмес
Кийинки шаардын сыртында
30 сом/км көп эмес
Жолдо күтүү 
6 сом/мүн. көп эмес
Жүктөн бошотуу
6 сом көп эмес

«Жүк ташуу» тарифиндеги акысыз күтүү — Такси кызматынын унаасына жүктү жүктөп салуу үчүн жумшалган акысыз убакытты түшүндүрөт.
Жүктү акысыз түшүрүү — 10 мүнөт.

Такси кызматтарынын тарифтери бири-биринен айырмаланышы мүмкүн. Мында кызмат акыларынын эң кымбат баасы көрсөтүлгөн.
Жүк транспорт каражатын фрахттоо келишиминин негизинде, колдонуучунун (жүк ээсинин) же анын өкүлүнүн коштоосунда такси кызматтары тарабынан ташылат.

Сервисте же Яндекс.Такси колдонмосунда көрсөтүлгөн жүк ташуунун эсептелген наркы Такси кызматынын тарифтерине жараша, ошондой эле жүк ташуу учурунда жеткирилүүчү жердин дареги өзгөргөндө, жүргүнчү жолдо бара жатканда токтотууну талап кылганда жана башка учурларда өзгөрүшү ыктымал.

Жүк ташуунун акысын эсептеш үчүн Яндекс.Такси сервисинин интерактивдик картасында белгиленген шарттуу аймактык чек аралар колдонулат. Буйрутма Яндекс.Такси сервисинин интерактивдик картасында белгиленген шарттуу аймактык чегинен тышкары берилсе, автоунаа келген жерге эң жакын аймактын тарифи колдонулат. Яндекс.Таксинин картасында белгиленген аймактын чегинде жүк ташуу кошумча тарификацияга дуушар болбойт.

Платная отмена применяется в случае отмены заказа с момента подачи транспортного средства средствами функциональности сервиса либо невыхода к поданному транспортному средству. Стоимость платной отмены рассчитывается аналогично стоимости перевозки за период времени с момента фактического прибытия транспортного средства на место подачи или момента подачи, указанного в информации о заказе (в зависимости от того, что наступило позднее), до момента отмены заказа, или в размере стоимости платной подачи (если применимо). При этом максимальная стоимость отмены в любом случае не может превышать стоимость перевозки продолжительностью 10 минут (в том числе время бесплатного ожидания по тарифу, если применимо).

Тариф 26.10.2021чейин жарактуу.