Шаар боюнча (Бишкек) башталган баа: 39 сом

Автого отурганда — 39 сом
Бекер күтүү — 2 мүн.
Акы төлөнгөн күтүү  — 2 сом/мүн. көп эмес
Жол кире шаар боюнча — 6 сом/км көп эмес,2 сом/мүн. көп эмес
Жол кире шаардын сыртында
20 сом/км көп эмес
Жол кире шаардын сыртында
2 сом/мүн. көп эмес
Жолдо күтүү 
2 сом/мүн. көп эмес
Желдеткич
30 сом көп эмес
Такси кызматтардын тарифтери айырмаланышы мүмкүн. Ыкчам сааттар коэффициентисиз эске алынбастан кызматтардын эң жоргорку акысы көрсөтүлөт. Кызматта же Яндекс.Такси ыкталмада эсептелип чыгарылган сапардын акысы такси кызматтардын тарифтерине карап, жана сапар убагында бет алуу пункттун өзгөрүлгөнү, жүргүнчүнүн талабы боюча токтотуулар жана башка учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн.

Сапардын баасы, Кызматты пайдалануу шарттарында көрсөтүлгөн учурларда «Ысык сааттар» коэффициентин эсепке алуу менен көбөйүшү мүмкүн.

Акылуу жокко чыгаруу төмөнкү учурларда колдонулат: сервистин функционалдуу каражаттарынын жардамы менен такси келгенден кийин буйрутмадан баш тартканда же келген таксиге чыкпаган учурларда. Акылуу жокко чыгаруунун баасы төмөндөгү ыкмалар менен эсептелет: такси келген учурдан тарта же буйрутма тууралуу маалыматта көрсөтүлгөн таксинин келүү убактысынан тарта (кайсыны кечирээк болгонуна жараша) буйрутма жокко чыгарылганга чейинки убакыт аралыгындагы сапар баасындай болуп, же таксинин акылуу келишинин баасынын өлчөмүндө (эгер колдонулган болсо) же тийиштүү тарифтин алкагында сапардын минималдык акысынын өлчөмүндө. Аэропортко баруу буйрутмасын акылуу түрдө жокко чыгарууда шаар ичинде тарифинин баалары колдонулат, тарифке ылайык таксинин шаардын четине келиши катары эсептелген келүүнүн баасы колдонулбайт. Ошол эле учурда, кандай болгондо да акылуу жокко чыгаруунун максималдуу баасы 10 мүнөткө созулган сапардын баасынан ашпайт (анын ичине тариф боюнча акысыз күтүү убактысы да кирет, эгер андай бар болсо).

Тариф 07.12.2021чейин жарактуу.

Эконом тариф боюнча которуулар

Город — Аэропорт 
500 сом көп эмес
Кийинки 
2 сом/мүн. көп эмес
Бекер күтүү
3 мүн. көп эмес
Акы төлөнгөн күтүү 
2 сом/мүн. көп эмес
Жолдо күтүү 
2 сом/мүн. көп эмес
Желдеткич
30 сом көп эмес