Шаардык өнөктөрү Бишкек

Такси 24,

400000036861
Эконом
Шаар боюнча (Бишкек)
Автого отурганда
39 Сом
Бекер күтүү
3 мүн.
Акы төлөнгөн күтүү 
2 Сом/мүн.
Жол кире шаар боюнча
12 Сом/км
Жол кире шаардын сыртында 
13 Сом/км
Жолдо күтүү
2 Сом