Шаардык өнөктөрү Бишкек

Tumar Taxi,

1956795684
Эконом
Шаар боюнча (Бишкек)
Автого отурганда
39 Сом
Бекер күтүү
3 мүн.
Акы төлөнгөн күтүү 
2 Сом/мүн.
Жол кире шаар боюнча
12 Сом/км
Жол кире шаардын сыртында 
13 Сом/км
Жолдо күтүү 
2 Сом
Желдеткич
30 Сом
Такси кызматтардын тарифтери айырмаланышы мүмкүн. Ыкчам сааттар коэффициентисиз эске алынбастан кызматтардын эң жоргорку акысы көрсөтүлөт. Кызматта же Яндекс.Такси ыкталмада эсептелип чыгарылган сапардын акысы такси кызматтардын тарифтерине карап, жана сапар убагында бет алуу пункттун өзгөрүлгөнү, жүргүнчүнүн талабы боюча токтотуулар жана башка учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн.

Сапардын баасы, Кызматты пайдалануу шарттарында көрсөтүлгөн учурларда «Ысык сааттар» коэффициентин эсепке алуу менен көбөйүшү мүмкүн.

Такси кызматы тарабынан колдонуучу көрсөткөн чыгуу жеринен автоунаанага төлөнүүчү салуу орнотулушу мүмкүн. Андай төлөнүүчү салуунун баасы колдонуучу буйрутманы берүү убагынан менен таксинин салуу жерине эсептелинген келүүнүн убакыты ортосунда убак аралыктын жана буйрутма кабылган алган такси кызматтынын айдоочу менен көрсөтүлгөн салуу жеринин ортосунда жол аралыктын негизинде эсептелинет. Жана мындайда колдонуучу буйрутма анын ырастоо учурунан тартып 5 минуттан кийин токтотулганда, төлөнүүчү салуунун баасы кызмат дареги боюнча колдонуучу накталай эмес ыкмада толугу менен төлөшү керек.