Шаардык өнөктөрү Бишкек

Tumar Taxi,

1956795684
JSC Yasin Company,
Эконом
Шаар боюнча (Бишкек)
Автого отурганда
39 Сом
Бекер күтүү
2 мүн.
Акы төлөнгөн күтүү 
2 Сом/мүн.
Жол кире шаар боюнча
10 Сом/км
Жол кире шаардын сыртында
25 Сом/км
Жолдо күтүү 
2 Сом/мүн.
Желдеткич
30 Сом
Такси кызматтардын тарифтери айырмаланышы мүмкүн. Ыкчам сааттар коэффициентисиз эске алынбастан кызматтардын эң жоргорку акысы көрсөтүлөт. Кызматта же Яндекс.Такси ыкталмада эсептелип чыгарылган сапардын акысы такси кызматтардын тарифтерине карап, жана сапар убагында бет алуу пункттун өзгөрүлгөнү, жүргүнчүнүн талабы боюча токтотуулар жана башка учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн.

Сапардын баасы, Кызматты пайдалануу шарттарында көрсөтүлгөн учурларда «Ысык сааттар» коэффициентин эсепке алуу менен көбөйүшү мүмкүн.